Embala't 2023 (Capitol I de II)

Una cosa que està arrelant entre els pobles com Sencelles o Sineu, són les neo-festes que s'estan convertint en tradició.
En el cas de Sineu i la Mucada, està clar que s'ha convertit en un fenomen de masses, i s'ha convertit en una de les festes referents tant de la Comarca del Pla, com de tota Mallorca.
El mateix, no tant massificat s'ha de dir, passa amb s'Embalat, creat al 2007 per un grup de joves, és una altra gran festa de referència del Pla.

La festa es va crear entorn a l'aigua, la pols i la palla, per donar les gràcies per la collita. Es divideix en dos dies, el primer dia és la Capta, on hi ha un inici de pregó, la robada de bandera de l'Embalat per part del Dimoni de Sencelles, i la posterior dansa on els pagesos i pageses dominen al Dimoni per tornar a recuperar la bandera.
Una vegada recuperada, es penja del campanar del campanar de l'església de Sant Pere de Sencelles.

En el pròxim capítol us parlaré de la festa gran.