Consolidant i treballant / Consolidando y trabajando

En castellà

I tornàvem una setmana més, amb ganes de provar l'estructura 3d5 amb acotxeneta, això implicava tenir els 4 pisos ben consolidats, quant només en teníem tres a l'assaig anterior.
També va venir la premsa, per fer-nos una entrevista (la primera després de dos articles al diari).

A aquest assaig hi havia nirvis, perquè una estructura de quatre ja és altura considerable, i s'ha de fer amb prou seguretat, si hi ha dubtes, no s'aixeca. I així va ser, vàrem provar segons amb terces, terces amb dosos i acotxeneta, però encara no hi havia la suficient confiança per ajuntar les dues parts de l'estructura.
Falten assajos (només en duim vuit), i falta gent (només fa 3 mesos). Estam avançant, la canalla s'esforça de valent, i clar, no voldrem tenir-ho tot en aquest període de temps.

No és el mateix començar una colla de zero, que entrar a una que té 25 anys d'història, així que per ara encara fem feina en aquestes dues estructures, per tal de poder-les ajuntar.
A finals d'any volem completar el 3d5, el que ens posaria en bona posició per encarar a ser colla oficial.

En el que respecta a la feina de gestió, agermanament amb les Boixes i boixos d'Eivissa, per tal d'ajudar-mos com a colles en formació, i el primer apadrinament, que farem oficial la setmana vinent.
Aquest apadrinament ens permetrà agafar més tècnica així com dur a la canalla a fer assajos amb els padrins i poder millorar l'agilitat pujant.

Com sempre, després de cada assaig, satisfets de la feina feta, i encarant una nova setmana amb més gestió (no s'acaba mai), i un nou assaig.

 

Fotos Pep Aguilar. Edició per Pep Aguilar


En català

Y volvíamos una semana más, con ganas de probar la estructura 3d5 con acotxeneta, esto implicaba tener los cuatro pisos bien consolidados, cuando sólo teníamos tres en el ensayo anterior.
También vino la prensa, para hacernos una entrevista (la primera después de dos artículos en el periódico).

En ese ensayo había nervios, porque una estructura de cuatro ya es altura considerable, y debe hacerse con la suficiente seguridad, si hay dudas, no se levanta. Y así fue, probamos segons con terces, terces con dosos y acotxeneta, pero aún no existía la suficiente confianza para juntar las dos partes de la estructura.
Faltan ensayos (sólo llevamos ocho), y falta gente (sólo hace 3 meses). Estamos avanzando, los niños se esfuerzan mucho, y claro, no querremos tenerlo todo en este período de tiempo.

No es lo mismo empezar un grupo de cero, que entrar a uno que tiene 25 años de historia, así que por ahora todavía trabajamos en estas dos estructuras, para poder juntarlas.
A finales de año queremos completar el 3d5, lo que nos pondría en buena posición para encarar a ser colla castellera oficial.

En lo que respecta al trabajo de gestión, hermanamiento con las Boixes i Boixos d'Eivissa, para ayudarnos como grupos en formación, y el primer apadrinamiento, que haremos oficial la próxima semana.
Este apadrinamiento nos permitirá coger más técnica así como llevar a los niños a realizar ensayos con nuestros padrinos y poder mejorar la agilidad subiendo.

Como siempre, después de cada ensayo, satisfechos del trabajo realizado, y encarando una nueva semana con más gestión (nunca se acaba), y un nuevo ensayo.

Fotos Pep Aguilar. Edició per Pep Aguilar