Seguiu així - Seguid así

De partidas y regresos.
De historias que son forjadas a lo largo de las eras.
De fracasos, decepciones y caídas.
De cómo avanzamos, de cómo nos movemos, de cómo lidiamos con los problemas.

Porque todo tiene un inicio y un fin.
Porque si me fuí, era porque era libre.
Porque si te ignoro, es porque soy libre.
Porque si me buscas, no me encontrarás.

Seguid así, seguid en caída libre.
Seguid dañando lo que decís amar.
Seguid mintiendo, difamando e insultando.
Seguid así, seguid que cuanto más hondo caeis, más nos levantamos.

Porque todo cae por su propio peso.
Porque todo al final sale a la luz.
Porque en los últimos estertores, os encontraréis.
Mientras nosotros nos levantamos más alto que vuestros anhelos.

Seguid así, que así acabaréis,
solos y tristes.
Seguid así, que nosotros seguimos,
con la cabeza alta.


De partides i tornades.
D'històries que són forjades al llarg de les eres.
De fracassos, decepcions i caigudes.
De com avancem, de com ens movem, de com breguem amb els problemes.

Perquè tot té un inici i fi.
Perquè si me'n vaig anar, era perquè era lliure.
Perquè si t'ignoro és perquè sóc lliure.
Perquè si em busques, no em trobaràs.

Seguiu així, seguiu en caiguda lliure.
Seguiu danyant el que dieu estimar.
Seguiu mentint, difamant i insultant.
Seguiu així, seguiu que com més fons caieu, més ens aixequem.

Perquè tot cau pel seu pes.
Perquè tot plegat surt a la llum.
Perquè en les darreres raneres, us trobareu.
Mentre nosaltres ens aixequem més alt que els vostres anhels.

Seguiu així, que així acabareu,
sols i tristos.
Seguiu així, que nosaltres seguim,
amb el cap alt.